Exemples de uso

Por demonstra li difero inter li pluri formes de Novial, hir nus posi kelki exemplal textes per chaki.
Don Blaheta / dpb@cs.brown.edu
disi spatie intentetim fad vakui